Fiskets gang uke 8

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Loddefisket i Barentshavet godt i gang med puljevis utseiling. Nvg-sildefisket går mot slutten. Nvg-sildfiske
Totalt i uke 8 er det innmeldt 12900 tonn nvg-sild.  Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2010 ble stoppet, onsdag 24.februar kl.24:00. Uavhengig av stoppen kan kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fortsette fisket innenfor den opprinnelige kvoteenheten på 50 tonn. Det har de siste dagene kommet en god del sild i Rogaland og noen låsfangster er innmeldt i området Karmsund og Bokn. Det blir spennende å se hvordan dette fisket utvikler seg.

Loddefiske i Barentshavet
Loddefisket i Barentshavet og Finnmarkskysten er nå godt i gang og 80 fartøy deltar for øyeblikket i fisket. Nye båter kommer stadig til. Tirsdag 23. februar ble det innført utseiligsregulering/tørnregulering i fisket etter lodde til konsum for levering på strekningen Træna og nordover.

Det er i uke 8 innmeldt 26500 tonn lodde. Fisket har vært mye værhindret siden tørnreguleringen ble innført. Fisket har foregått på strekningen Nordkyn til Sørøya med det største kvantumet på feltene i øst. Lodden har variert i samfengt størrelse fra 36 til 45 stk. pr. kg. Med den største lodda i vest. Det har de 2 siste dagene vært fangster med opp til 15% i rognmodning.

Kolmulefisket
Denne uken er det innmeldt 21600 tonn kolmule. Fisket har foregått både i internasjonalt område og i EU-sonen. Værforholdene på feltene har vært bra og fisket godt. Mange av båtene har nå gått på loddefiske slik at deltakelsen i kolmulefiske er noe mindre for tiden. Det er fortsatt stor etterspørsel etter kolmule til konsum. Det har vært betalt opptil kr.2,43 pr. kg.

Bergen 01.03.10
Jan Inge Skåtøy
[email protected]


Siste nytt