Fiskets gang uke 9

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fremdeles en del NVG-sildfiske på Rogalandsfjordene, godt kolmulefiske, men varierende på loddefeltet. NVG-sild

 NVG-sildfisket er fremdeles godt i gang, og selv om ukekvantumet er blitt vesentlig mindre, er det fremdeles stor aktivitet blant de fartøyene som er i fiske. Ukens totalkvantum ble på 5 225 tonn, derav 660 t fra utenlandske båter. Mesteparten av fisket foregår nå på Rogalandsfjordene og det virker som om det er en god del sild som er kommet inn der. Av kvantumet på 4 565 t, som de norske kystfiskerne stod for, ble 3 200 tonn satt i lås, mest for konsumleveranse, men også noe for levering til mel/olje.

Kolmulefiske

Ukekvantumet med kolmule ble på nesten 14 000 tonn, og med bare knappe 2 500 t til mel/olje. Prisnivået til m/o ligger på fra kr. 1,60 til kr. 1,70 pr kg. Til konsum ligger prisene fra kr. 2,05 til kr. 2,57 og denne uken kom årets første konsumfangst til Norge. Fisket foregår nå både ved St Kilda og på Porcupine Bank, og båtene bruker kort tid på å laste opp.

Loddefiske

Vinterens loddefiske i Barentshavet er nå godt i gang, men forholdene er varierende og det store trykket er ikke kommet. Ukekvantumet ble på 54 640 tonn og av dette fanget ringnotflåten 43 670 tonn, kyst 5 630 tonn og trål 5 340 tonn. Det gikk ca. 20 750 t. til mel/olje. Tirsdag innførte kjøperne kjøpestopp. Denne ble opphevet dagen etter. Fredag den 5. kom meldingen om siste frist for utseiling for kystfartøy som skal delta i årets loddefiske. Siste utseilingsdag er satt til 10. mars kl. 24:00. Sist i uken var rognmodningen kommet opp i 19 % , men den varierer en del og fremdeles er det fangster på bare 16-17 %. Produksjon foregår nå hovedsakelig med frysing av rognlodde. Størrelsen varierer også en god del. Fisket foregår i all hovedsak i det vestlige området nord av Fruholmen. Lørdagskveld blåste det opp med kuling og flåten gikk til lands for å vente på bedre vær. Utsiktene for de neste dagene er ikke spesielt gode.

Bergen 7/3-10

Odd Fredrik Andersen

[email protected]

Siste nytt