Havforskere er bekymret for NVG-sildas gyteområder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
I "Tildeling av Forhåndsdefinerte Områder for 2010" lyser regjeringen nå ut en rekke nye områder i 19 blokker innenfor biologisk viktige gyteområder for Norsk vårgytende sild. Nå er havforskerne bekymret. Disse områdene som ligger i tilknytning til Mørebankene er viktige gyteområder for et av våre viktigste fiskeslag og således av stor betydning for den biologiske produksjonen og funksjonen for økosystem Norskehavet. Havforskningsinstututtet er bekymret for at en fremtidig petroleumsvirksomhet i området kan true dette, og er bekymret over at regjeringen åpnet for petroleumsvirksomhet i disse områdene, til tross for råd om det motsatte fra havforskerne.

 

Les mer om denne saken på Havforskningsinstituttets egne nettsider her:

 

 

Kilde: IMR

Siste nytt