Kan sette loddefisket i fare

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag anmoder myndighetene til å heve kriteriet for innblanding av torsk i loddefangstene. Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at de stengte loddefeltene grunnet høy innblanding av torsk er i ferd med å sette hele loddefisket i fare, da rognmodningen er kommet opp i 20% og fisket skal avvikles på noen få hektiske uker.

Norges Fiskarlag mener at gjeldende kriterium for å stenge felt basert på 35 kg torsk pr 100 tonn lodde er for lav.

Fiskarlaget anmoder fiskerimyndighetene snarest og midlertidig om å heve kriteriet for innblanding.

Les hele brevet til departementet og direktoratet her

Siste nytt