Kjøpestopp i loddefisket fra i kveld

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Den annonserte kjøpestoppen for lodde fra i kveld og to dager fremover førte til hektisk aktivitet for Sildesalgslaget Sildelaget har hatt stor pågang av telefoner fra båter på feltet og de som venter på utseilingsturn.
Salgsleder Odd Fredrik Andersen sier at tilbakemeldingene fra fartøyene er at reguleringsregimet stort sett blir oppfattet som positivt.
Siste auksjon før den annonserte stoppen er i kveld klokken 18-19. Sildelaget kommer med fortløpende informasjon om utviklingen.
Stoppen gjelder kun for kjøp til konsum.

Siste nytt