Kjøpestopp på lodda opphevet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Med umiddelbar virkning er kjøpestoppen på lodde for konsum opphevet. Etter nærmere dialog mellom Norges Sildesalgslag og FHL er kjøpestoppen som vart iverksatt klokka 19 i går kveld opphevet.

Norges Sildesalgslag åpner for dispensasjon for å ha båter i fiske utenom tørnreguleringen dersom råstofftilgangen ikke er god nok til å dekke fabrikkenes behov. Det legges til grunn at råstofftilgangen i reguleringsområdet vil være i størrelsesorden 5.000 tonn per dag.

Det vil derfor bli en tørn kapasitet tilsvarende et fangstkvantum på 15-20.000 tonn som utgjør 2-3 dagers produksjonshorisont for fabrikkene.

Siste nytt