Knappe 80 båter fra kystfartøygruppen i årets loddefiske

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Frist for melding om utseiling utløp ved midnatt i går. Rundt 80 båter fra kystfartøygruppen hadde meldt Norges Sildesalgslag om utseiling da fristen gikk ut i går midnatt.

”Vi kvalitetssikrer nå alle innmeldingene slik at vi får alle med ” sier Salgsleder Kenneth Garvik.

Kystgruppen har til nå fisket i underkant av 7 000 t av årets kvote på 33 280 tonn vinterlodde i Barentshavet.

De som nå går ut i tørn setter i hovedsak kurs for feltene like nord for Vardø der mesteparten av gårsdagens fangster er tatt.

Siste nytt