Loddefisket i Barentshavet - områdebegrensning

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektøren melder om åpning av nye områder i loddefisket : Fiskeridirektøren har med virkning fra idag, torsdag 4. mars, åpnet for fiske etter vinterlodde i Barentshavet sør for 74° Nord med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard begrenset av et område sørvest for en linje trukket mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 17,3 minutter. Øst 31 grader 03,8 minutter.,

2. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 31 grader 35,4 minutter. området fra overnevnte linje og sørvestover dvs. Varangerfjorden er stengt for fiske etter lodde.

Fartøy med inspektør fra Fiskeridirektoratet om bord kan også fiske lodde innenfor dette området.

Siste nytt