Loddefisket i Barentshavet - siste utseilingsdato for kystgruppen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fartøy i kystfartøygruppen som er påmeldt til vinterloddefiske i Barentshavet i 2010 må senest innen onsdag 10. mars 2010, kl 24.00 sende melding om utseiling til Norges Sildesalgslag. Fartøy i kystfartøygruppen som er påmeldt til vinterloddefiske i Barentshavet i 2010 må senest innen onsdag 10. mars 2010, kl 24.00 sende melding om utseiling til Norges Sildesalgslag.  

Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord.

Informasjon: Per Ole Sørensen, tlf 948 39 933

                   Inger-Anne Arvesen, tlf 468 02 857

Siste nytt