Melding fra Norges Sildesalgslag til fartøyer som planlegger å fiske lodde til konsum i Barentshavet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det vises til melding fra Norges Sildesalgslag om innføring av utseilings-/tørnregulering i fisket etter lodde i Barentshavet datert 23.02.2010. Med henvisning til nevnte melding vil Norges Sildesalgslag herved presisere følgende: Fartøy vil ikke bli gitt tørn på ventelisten med mindre det enkelte fartøy har loddenot/loddetrål om bord og er klar til å kunne starte fiske omgående.

For nærmere informasjon kontakt lagets Salgsavdeling.

Bergen, 01.03.10

Siste nytt