Mer ungdom ønskes til utdanning innen fiskeri, havbruk og foredling

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ny rekrutteringsbrosjyre fra Sett Sjøbein, rettet mot ungdom 15-20 år, er nå ute blant fagskolene og tilbakemeldingene så langt er positive. Sett Sjøbein er et treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor.

Forskningsfondet FHF administrerer prosjektet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

 

Les hele saken her:

 

Les brosjyren her:

 

Siste nytt