Nedgang i eksportverdi

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nedgang i eksportverdi for sild og makrell i januar og februar På tross av en svak vekst i eksportert kvantum, falt eksportverdien av sild med 113 millioner kroner til en samlet verdi de to første månedene på 1 milliard kroner.

Årsaken finner vi i lavere priser til viktige markeder som Russland og Ukraina. For makrell er nedgangen på 12 millioner kroner til en samlet verdi på 350 millioner kroner.

Russland og Kina er de viktigste markedene, men prisfall har resultert i nedgang i eksportverdi. Dette viser de siste tallene fra EFF.

 Les mer: Her

Siste nytt