Norges Fiskarlag vil ikke øke makskvoten i loddefisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Kystfartøyer på utseilingstørn har restkvoter nok til å fylle restkvoten på lodde for hele kystgruppen, melder Norges Fiskarlag I følge statistikk fra Norges Sildesalgslag gjenstår det pr. i dag kl 1300 ca 9.400 tonn lodde av kystgruppens kvote på 33.280 tonn.

Omkring 20 fartøy har fisket opp maksimalkvoten på 470 tonn, med det som bakgrunn anbefaler ikke Norges Fiskarlag ytterligere økning i makskvoten for kystgruppen, sier Norges Fiskarlag på sine hjemmsider.

Siste nytt