Norway Pelagic kjøper Emy Fish og Brødrene Myhre

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norway Pelagic ASA inngikk den 15. mars 2010 avtaler om overtagelse av de pelagiske virksomhetene til henholdsvis Emy Fish AS og Emy Eiendom AS og Brødr Myhre AS, heter det fra selskapet. Overtagelsene skal gjennomføres ved at Norway Pelagic, eller et datterselskap, overtar Emys og Myhres virksomheter bestående hovedsakelig av maskiner og utstyr, ansatte og avtaler.

Som vederlag skal Emy og Myhre motta henholdsvis kr 19,5 millioner og
kr 24 millioner i kontantoppgjør. Norway Pelagic har rett til å gjøre opp inntil 50 % av de respektive vederlagene gjennom utstedelse av nye aksjer i selskapet i en rettet emisjon eller ved overdragelse av egne aksjer.

Det er avtalt at kursen på eventuelle vederlagsaksjer skal fastsettes til kr 46.
Gjennomføring og oppgjør under de respektive avtalene forventes å skje ca 1. september 2010, likevel slik at et eventuelt delvis oppgjør av vederlagene med aksjer skal skje senest 31. mai 2010.

 

Les hele meldingen her


Siste nytt