Ny treårig handlingsplan for fiskeriteknologi fra FHF

Publisert: av Norges Sildesalgslag
En ny handlingsplan for forskning og utvikling (FoU) innen fiskeriteknologi skal bidra til å møte fiskeflåtens utfordringer, melder FHL. FHFs nye handlingsplan for fiskeriteknologi prioriterer aktuelle forsknings- og utviklingsområder i perioden 2010-2012.

Handlingsplanen er FHFs første spesifikke plan innen fagfeltet, og den vil være FHF og Faggruppe fiskeriteknologi sitt viktigste styringsdokument på dette området de neste tre årene. Planen vil bidra til å målrette flåteleddets FoU-arbeid, og gjøre arbeidet mer koordinert og langsiktig.

Handlingsplanen foreslår flere konkrete FoU-temaer for de ulike driftsformene, fartøystørrelsene og redskapstypene.

Det defineres fire langsiktige utviklingsområder som skal bidra til et miljøvennlig, lønnsomt og bærekraftig fiskeri:

- Fiskebåten som sikker og attraktiv arbeidsplass

- Miljøvennlig og energieffektiv teknologi

- Skånsomme og bærekraftige fangstmetoder

- Optimal fangsthåndtering

 

Les hele saken her:

 

Les handlingsplanne 2010-2012 her:

Siste nytt