Presisering av stopp i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Stopp i fisket etter norsk vårgytende sild for kystgruppen gjøres gjeldende for fartøy tilhørende åpen gruppe fra fredag 19. mars kl 18.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til 19. mars kl 20.00.

Uavhengig av stoppen kan fartøy tilhørende åpen gruppe fortsette fisket innenfor den garanterte kvoten.

Fiskeridirektøren.

Henvendelser: Kathrine Kannelønning , tlf.: 468 03 184

Siste nytt