Prøvefiske etter tobis på Vestbanken 23 April - 5 Mai

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fisket skal gjennomføres i et begrenset område innenfor en kvote på 20 000 tonn. Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtillatelse kan delta etter påmelding til Fiskeridirektoratet. Påmeldingsfristen er Tirsdag 6. april 2010 klokken 12:00

 

Mer informasjon her:

Siste nytt