Sild og makrell med i Ungdomsfiskeordningen 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ungdomsfiskeriordningen er i 2010 blitt utvidet til flere fiskerier og er nå blitt landsomfattende. Ungdomsfiskeordningen i 2010 gjelder de fiskerier som er omfattet av forskrift av 27. november 2009 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010, slik som fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, fiske etter torsk og sei i Nordsjøen sør for 62°N, fiske etter sild og makrell og fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

Deltakelse i sistnevnte fiskeri kan bare skje med fartøy som har en største lengde mindre enn 6 meter.

Les mer på Fiskeridirektoratet

Siste nytt