Sjømatattester til Russland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Mattilsynet informerer om at Russland ikke har akseptert de nye sjømatattestene oppdatert etter Hygienepakken. Dette betyr at Mattilsynet er nødt til å utstede de gamle sjømattestene (4015 og 4098) inntil Mattilsynet får aksept i fra den russiske veterinærtjenesten. Attestformularene bestilles hos Mattilsynets distriktskontor og fylles ut og utstedes utenfor MATS Skjematjenester. Det er EFF som melder dette.

Siste nytt