Stenging av område i Barentshavet for fiske etter lodde

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det meldes fra Fiskeridirektøren om stenging av område i loddefisket med øyeblikkelig virkning Fiskeridirektoratet Region Troms stenger med øyeblikkelig virkning et område i Barentshavet , innenfor NØS, for fiske etter lodde. Etter dette er det i Barentshavet, innenfor NØS, forbudt å fiske lodde i et område, begrenset av en linje trukket mellom følgende posisjoner:

1. Nord 71 grader 12,3 minutter. Øst 27 grader 30 minutter.,

2. Nord 71 grader 40 minutter. Øst 27 grader 30 minutter.

3. Nord 71 grader 40 minutter. Øst 26 grader 00 minutter.

4. Nord 71 grader 48 minutter. Øst 24 grader 28 minutter.

5. Nord 71 grader 11,4 minutter. Øst 23 grader 39,6 minutter.

6. Nord 71 grader 06,7 minutter. Øst 23 grader 39,6 minutter. V

Videre langs 4 nautiske mils grensen av grunnlinjen til posisjon 1. Det stenges også for alt fiske etter lodde innenfor 4 nautiske mils grensen.

Fartøy med inspektør fra Fiskeridirektoratet om bord kan også fiske lodde innenfor disse om områdene.

For mer informasjon, kontakt Overvåkningstjenesten i Tromsø.

Siste nytt