Tilskudd til føring av lodde

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Det meldes i rundskriv 04/10 om satser som skal gjelde for føring av loddefangster (til mel- og oljeanvendelse)i 2010 - sesongen

Tilskudd vil først komme til anvendelse når behovet for føring av lodde melder seg. Nermere info om dette vil bli kunngjort på nettsiden til Sildelaget.

 

  

Siste nytt