Ukraina har godkjent ny sjømatattest

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Den norske ambassaden i Kiev bekrefter at Ukraina den 24. mars 2010 godkjente den nye attesten for eksport av fisk og fiskevarer. Attesten tas i bruk fra 25. mars. Mattilsynet ble umiddelbart informert om at den ukrainske veterinærtjenesten har godkjent den nye attesten for eksport av fisk og fiskevarer fra Norge til Ukraina.

Attesten har gått gjennom flere forhandlingsrunder og fått noen tekstendringer i forhold til det som var foreslått av Mattilsynet i utgangspunktet. Trer i kraft fra 25. mars

Det ble også avtalt med Ukraina at den nye attesten vil bli tatt i bruk fra og med torsdag 25. mars.

Attesten kan fylles ut og søkes om hos Mattilsynet via MATS Skjematjenester. Rekvisisjoner om attesten skal også sendes til Mattilsynet via MATS Skjematjenester.

Attest for eksport av fisk og fiskevarer til Ukraina finner du her:

Kontaktpunkt Mattilsynets distriktskontorer på telefon 06040

Siste nytt