Antall fiskere og fartøyer går nedover

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret ved utgangen av 2010 er redusert med 3 prosent sammenlignet med utgangen av 2009. Ved utgangen av 2010 var det registrert 12 296 fiskere og 6311 fiskefartøy. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling, melder Fiskeridirektoratet.

Gjennomsnittsalderen for fiskere er økt fra 46,1 år i 1990 til 49 år i 2010.

For fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er gjennomsnittsalderen økt fra 39,3 år i 1990 til 45,1 år i 2010, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,5 år i samme periode.

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis 3 og 4 prosent fra 2009 til 2010. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 161 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 50 fartøy.

Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 16 fartøy fra 2009 til 2010. Denne økningen skyldes at lengdebegrensningen for kystflåten ble fjernet i februar 2008.

Les hele saken og se tabeller og oversikter her:

Siste nytt