Egypt kan bli et større marked for sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norske aktører eksporterte i 2009 nesten 15 000 tonn fryst hel sild til Egypt, mens eksport ved utgangen av oktober 2010 var på nærmere 22 000 tonn. En ny rapport viser at muligheter for mer er absolutt til stede. En voksende befolkning og økonomisk vekst legger til rette for større eksport av norsk sild til Egypt. Forskningsrapporten viser at også konkrete tiltak kan stimulere til en ytterligere eksportøkning av sild, melder FHF.

Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et relativt begrenset antall markeder, og lønnsomheten til norske produksjons- og eksportbedrifter har vært dårlig de siste årene. Dermed er det viktig at næringen evner å utvikle lønnsomme markeder. Nofima har i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sett nærmere på mulighetene for sild i nettopp Egypt.

Makroøkonomisk er Egypt interessant. Landet har en befolkning som vokser med nærmere to prosent i året. Den økonomiske veksten har vært på mer enn 5 % årlig de siste fem årene. Allikevel lever mer enn 40 % av befolkningen for mindre enn to amerikanske dollar om dagen, og en stor andel av inntektene går til kjøp av mat. Prisen på sild, sammenlignet med prisen på produktets substitutter, vil derfor påvirke totalmarkedet.

Norske bedrifter eksporterer allerede noe sild til Egypt. Det totale markedet var på omtrent 45 000 tonn i 2009, en økning fra 30 000 tonn i 2007. Norske aktører eksporterte i 2009 nesten 15 000 tonn fryst hel sild til Egypt, mens eksport ved utgangen av oktober 2010 var på nærmere 22 000 tonn. Nederland er vår største konkurrent.
Det er per i dag rundt 10 aktører som eksporterer sild til Egypt, heter det fra FHF.

Les hele saken her:

 Last ned  hele rapporten her:

Les mer om prosjektet  Nye Markeder For Pelagisk Fisk her:

Siste nytt