Endringer i kvote-enhetene for NVG-sild for kystgruppen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å endre kvoteenhetene for fartøy tilhørende kystgruppen i fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 som følger:  

MELDING FRA FISKERI-DIREKTØREN

 
    Kvoteenhet Kvoteenhet
Hjemmelslengde Største lengde (Maksimalkvote) (Herav garantert)
Under 15 meter under 15 meter  39,4537 32,8781
Under 15 meter på/over 15 meter   36,1659 32,8781
15 meter og over        under 15 meter           34,1859  
15 meter og over         på/over 15 meter         33,5285  
 FISKERIDIREKTØREN Svar/henv: Kathrine Kannelønning  

Siste nytt