EU vil stoppe islandske fartøy fra å losse makrell i EU-havner

Publisert: av Norges Sildesalgslag

På et EØS møte torsdag, der EU, Norge, Island og Liechtenstein møtes, vil EU komme med planer med å stoppe lossing av makrell fra Island dersom de ikke reduserer sitt fiske, melder Reuters.

En EU kilde forteller videre at det er usannsynlig at Island følger anmodningen om å redusere sitt fiske etter makrell.

Det islandske makrellfiske har blitt et vanskelig tema i forhold til EU når en ser på Island sin vei til å bli medlem av EU, melder Reuters.

Island har indikert at de vil fiske en makrellkvote for 2011 på 147 000 tonn.
Dette er basert på de samme 130 000 tonnene de satte for 2010, en prosentvis økning av denne i samsvar med det Norge og EU har økt sine kvoter, samt at Island har sagt at de i 2011 også vil ta opp de 8 000 tonnene de ikke fisket opp av fjorårets kvote.

Island hevder de har rett på 16-17% av totalkvoten av makrell etter at makrellen de senere årene har oppholdt seg mer i islandske farvann. Dette kravet har både Norge og EU, spesielt Skottland, tatt sterk avstand fra.


 Les hele saken hos Reuters her:

Siste nytt