Faktor for SUK-gruppens og trålernes fiske etter sild i Nordsjøen i 2011

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fastsettelse av faktor for SUK-gruppens og trålernes fiske etter sild i Nordsjøen i 2011  MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

07.01.2011
 Faktoren for fartøy med deltakeradgang i SUK-gruppens fiske etter sild i Nordsjøen (ikke konsesjonspliktige ringnotfartøy) er satt til 0,72.

Faktoren for trålgruppen i fisket etter sild i Nordsjøen er satt til 0,20.

Kvoten til det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten til fartøyet med faktoren.


Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Synnøve Liabø, Ingvild Bergan, tlf.: 468 02 971, 468 02 612


Siste nytt