Faktor i trålfisket etter NVG-sild er fastsatt

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Faktoren for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål er fastsatt til 4,95. Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Inger-Anne Arvesen, tlf.: 468 02 857


Siste nytt