Faktorer for SUK-gruppen og trålgruppen i makrellfisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektøren har fastsatt faktorer for SUK-gruppen og trålgruppens fiske etter makrell i 2011. Fra Fiskeridirektoratet:

Faktorene er satt til henholdsvis 2,88 og 0,69. Kvoten til det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten til fartøyet med faktoren.

Faktorene er noe høyere enn i 2010, da fartøykvotene var basert på en faktor for SUK-gruppen på 0,64 og for trålgruppen 2,67.

Fartøyene i SUK-gruppen og trålgruppen kan fiske gjenstående ufisket kvantum av disse fartøykvotene fra 2010 i 2011.

Norges Sildesalgslag har oversikt over gjenstående fartøykvoter fra 2010.

Faktoren for konsesjonspliktig ringnotfartøy i fisket etter makrell i 2011 vil om kort tid bli fastsatt.

Kontaktpersoner i Fiskeridirektoratet:
Thord Monsen: 905 92 863
Ida Flaageng: 908 37 328


 

Siste nytt