Faktorer i fisket etter makrell

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektøren har fastsatt følgende faktorer i fisket etter makrell i 2011:

  • Faktoren for trålgruppen er fastsatt til 0,69.

  • Faktoren for ikke konsesjonspliktige ringnotfartøy (SUK) er fastsatt til 2,88.

    Kvoten til det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten til fartøyet med faktoren.

    Henvendelser: Ida Flaageng, tlf.: 908 37 328

Siste nytt