Fiskebåt vil revidere loddeavtalen mellom Norge, Island og Grønland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskebåtredernes Forbund ber om at Fiskeri- og kystdepartementet innkaller til et møte med næringen for å drøfte trepartsavtalen mellom Island, Grønland og Norge om lodde. Siktemålet må være å oppnå en revisjon av denne avtalen som gir norske fiskere rammevilkår på linje med det en har i andre fiskeri, skriver Fiskebåt.

Norge må få endret begrensningene i islandsk økonomisk sone, mener Fiskebåt, som spesielt tar opp sørgrensa for norsk fiske, siste fiskedato 15. februar for norsk fiske, antallsbegrensingen for norske fartøy i sona samtidig og at kun 35% av norsk totalkvote kan fiskes i islandsk sone.

 

Les hele saken på Fiskebåt her:Siste nytt