Fiskets gang pr. 17 januar.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Stor aktivitet fra kyst på NVG silda. Mye makrell fra utlendingene og de første har startet på lodda ved Island. FISKETS GANG PR. 17 JANUAR.
NVG-sild:
En godt brukbar uke på NVG silda og totalt 49.000 tonn er registrert i innmeldingsjournalen. Av dette kvantum har kystgruppen bidratt med over halvparten og fisket 29.300 t, ringnot har fanget 14.300 t, trål 4.000 t og utenlandske fartøy har bidratt med 1.400 t.

Værforholdene har vert gode helt fram til siste dag i uken og fisket har foregått i et relativt stort område fra vest av Andenes, utenfor Vesterålen/ Lofoten og helt sør til området nordvest av Træna.

Som vanlig så varierer størrelsene på silda og normalt er det den største silda i sørkanten på hovedsiget. Sist uke har den største silda vert fanget tett utenfor Vesterålen. Største snittet har vert 320 gram og som lavest snitt har vi 250 gram. Totalt på hele uken så er det 291 gram

Prisene har vert gode og gjennom uken har vi hatt en stigende tendens. Laveste pris er kr 3,22, høyest auksjonspris er kr 4,51 og totalsnittet for hele uken er kr 4,10.

I kommende uke venter vi fortsatt god deltagelse fra kystflåten så lenge vi ligger på dette prisnivået. Vi regner og med en viss deltagelse fra både ringnot og trål.Makrell:
Ukens makrellkvantum har og vert høyt for å være på denne tiden av året. Totalt er 17.800 tonn omsatt sist uke. Dette er i hovedsak utenlandske fartøy på kontrakt, men vi har også hatt 600 tonn fra 2 norske båter. Noe som er uvanlig på denne tiden av året.

Makrellen er fisket nordvest for Hebridene og snittstørrelsen er relativ lavt i området 330- 380 gram. Selv om makrellen er relativt liten så er prisene gode i området 8 til 10 kroner.

Så langt er det i januar er det omsatt 31.700 t makrell, noe som er samme kvantum som hele januar i fjor.Nordsjølsild:
Vi har totalt hatt 8 fangster med et kvantum på 1.900 tonn sist uke. Denne silda er fisket i EU sonen mellom N59˚30 – N60˚00.

Interessen for nordsjøsild har også vert god så de fleste fangstene er omsatt til over kr 4,-

Noen båter har meldt at de vil fiske sild i Nordsjøen også denne uken.Lodde Island:
Loddtrekningen til loddefisket ble avklart og de første båtene meldte utseiling på onsdag. 13 båter har satt kursen vestover og de første har rapportert fangst søndag. I enkelte områder registreres det mye lodde, men den har en tendens å holde seg dypt. Fra et felt lenger sør på rundt N65˚ har 4 båter vert i aktivitet. Her står lodda høyere, men registreringene er mindre så de må kastes mye.

Vi forventer de første innmeldingene rimelig snart.Havbrisling:
Vi fikk innmelding fra de 3 siste båtene som hadde utseiling slik at kvoten på 10.000 tonn ble tatt. I slutten måtte båten flytte felt til vestsiden av Doggeren. Her var det stor brisling og siste båt fikk levere deler av fangsten til konsum som betales nesten med dobbel pris sammenlignet med mel/olje.Bergen 17.01.11
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt