Fiskets gang pr. 31 januar.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Godt fiskeri og gode priser på NVG silda, mye makrell i januar og kvoten snart i havn på lodda ved Island.
NVG-sild:
Atter en uke på silda med et godt brukbart kvantum på totalt 42.100 tonn er registrert i innmeldingsjournalen. Med gode priser så har ringnot i større grad deltatt i dette fisket, og de har tatt over halve kvantumet med 22.700 t.. Kyst har sitt laveste ukeskvantum i år med 13.400 t, trål har fisket 5.300 t. Mens en skotsk og en shetlandsk båt har innmeldt 700 t tilsammen.

Fisket har foregått over et stort område langs kysten, fra sørvest av Andenes i nord og helt sør til området nordvest av Halten. I helgen har kulingen herjet langs kysten, og det er kun tatt fangster i området Træna/Myken som har lagt i le av de ytterste holmene.

Som vanlig så varierer snittstørrelsene på silda. Fra høyeste på 315 g til laveste på 223 g er det over 90 grams forskjell. Totalsnittet for hele uken er på 284 gram.

Prisene på silda har vert stigende gjennom hele januar og sist uke så har det og vert meget gode priser. Høyeste prisen i auksjonen ble kr 5,14 og som lavest har vi kr 3,36. Totalsnittet for hele kvantumet ligger på hele kr 4,74.

I kommende uke venter vi en urolig værtype på sildefeltet. Med farten silda har hatt sørover så vil den nok nå mørefeltet i løpet av uken. Flere kystbåter er ferdige med sine kvoter, og vi vil få større deltagelse fra EU fartøy framover.Makrell:
Makrellkvantumet denne uken har gått ned og fra utenlandske båter er 8.000 tonn landet i Norge. Ser vi på hele januar så er det omsatt hele 51.200 tonn med makrell, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne større januarkvantum (59.000 t).

Makrellflåten har flyttet seg ytterligere sørover og fangstene er tatt fra sørvest av Hebridene, og helt sør til vest av Irland.

Makrellen varierer i størrelse fra 360- 414 gram, med en tendens til større andel av fangster over 400 gram.

Interessen og prisene holder seg på et høyt nivå for makrellen. Prisene ligger i området kr 9,90 til 11,30.

Med makrellen på vandring sørover og det at flere båter har lite kvote igjen gjør at vi forventer mindre makrellkvantum til Norge framover.Nordsjølsild:
Også her er det mindre aktivitet og sist uke er det fisket knappe 1.400 tonn fra Nordsjøen, samt 80 tonn låssatt langs vestlandskysten.

Fangstene fra Nordsjøen er tatt i EU sonen mellom N 59˚00 – N 60˚00, og er omsatt til norske og danske kjøpere til priser på rundt 4 kroner.Lodde:
Etter at Island økte loddekvoten med 125.000 tonn så fikk vi i Norge en økning på 3.500 t. (8% av kvoten, samt 35 % i Islandsk sone gir denne økningen). Dette medførte at vi kunne gi 3 nye fartøy utseiling.

Totalt er det fisket 8.900 tonn sist uke, og av de 33 båter som har tatt utseiling så er det bare 2 båter som ikke har fisket lodde. Disse lå i helgen og ”bakket kuling” på loddefeltet.

Som sist uke så er alle fangstene solgt til oppmaling til gode priser. Nivået ligger fra kr 2,30 og helt opp til kr 2,65 som høyeste pris.

Fra Barentshavet så har det ikke vert aktivitet så langt. Det har vert utfordringer med å få lisenser for fiske i russisk sone. Dette er forhåpentligvis ordnet i løpet av de første dagene og flere båter vurderer nå å sette kursen for loddefisket i Barentshavet.
Bergen 31.01.11
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt