Fiskets gang uke 1

Publisert: av Norges Sildesalgslag
En rolig start men god uke til slutt på NVG-silda. Godt makrellfiske for utlendingene mens fartøyene på havbrislingen har hatt litt vanskelige forhold NVG-sild:
Året startet ganske rolig og det virket ikke som om flåten hadde det spesielt travelt med å komme i gang. Dette skyldes vel at kvotene er vesentlig mindre i år og at det er ikke lagt opp den store overreguleringen for den største kystflåten.
Totalt ble det meldt inn vel 37 600 tonn og det er i hovedsak kystflåten som har stått for fangstingen. Størrelsen varierer litt, men snitt rett i underkant av 300 gram.
Årets første fangster ble tatt nord på Senja, men samtidig var det også fiske ut av Bø i Vesterålen. Ved ukens slutt var silda kommet vest av Værøy, tydelig på tur sørover.
Prisnivået er godt, ukens snitt fra auksjonene er på kr. 3,81.
Makrell:
I vest er makrellfisket kommet godt i gang. For det meste er det utenlandske trålere som står for landingene, men også en norsk båt har deltatt denne uken.
Det meldes om store registreringer av fisk og gode fangstforhold. Totalt ble det landet nesten 14 000 tonn. Størrelsen varierer fra 323 til 424 gram.
Nesten alle leveranser er på kontrakt med norske anlegg.Hestmakrell:
Også av hestmakrell landes det noen fangster fra utenlandske trålere. Totalt 1350 tonn, også nesten alt av dette solgt på kontrakt.Nordsjøsild:
Fisket etter nordsjøsild kom også i gang denne uke. 2 400 tonn ble meldt inn. Av dette ble ca. halve kvantumet ble levert i Danmark.
Snittpris denne uke er på kr. 4,25.
Fisket har i hovedsak foregått vest av Heimdalfeltet, rute 42-43.Havbrisling:
Ved årets begynnelse var 15 båter klarert for fiske etter havbrisling. Fisket er turregulert med en maksimalkvote på 800 tonn.
Det ble registrert bra med brisling, men på grunt vann og dette resulterte i en del bruksskader både for ringnot og trålere.
Til nå er det meldt inn ca. 8 800 tonn av kvoten på 10 000 tonn.
Fisken er levert til Mel/Olje med en snittpris på kr. 2,21.Kystbrisling:
Også kystbrislingfiskerne i Oslofjorden var i sving denne uken. Tre fangster ble tatt, til sammen vel 90 tonn.
Fisken ble levert til Astrid Fiskeeksport i Sverige. Størrelsen på fisken var på 50 til 55 stk. pr. kg.
Denne størrelsen er for små og anlegget stoppet derfor kjøp av slik fisk.
Større fisk på 40-46 pr. kg. er det fremdeles etterspørsel etter.


 

Siste nytt