Fiskets gang uke 3

Publisert: av Norges Sildesalgslag
God uke med NVG-sild selv med litt værhindring. Loddefiske på Island i gang, godt fiske også for dem som er etter nordsjøsild og for makrelltrålerne NVG-sild
Denne uken ble det fanget 46 700 tonn NVG-sild. Fisket ble værhindret fra torsdag til utpå lørdag men så var det full fart igjen, først i området rundt Træna og litt senere også på det nordlige feltet utfor Lofoten – Vesterålen.
Størrelsen på silda er litt større i nord, rundt 300 gram, mens snittet i Trænaområdet ligger minst 20-30 gram lavere. Det er også vesentlig mindre gr. 1 sild i disse fangstene.
Ukens snittpris fra auksjonene er Kr. 4,37 pr. kg. og ukens høyeste er Kr. 4,87.
Nå på søndag den 23 januar var fisket så langt sør som ut av Sklinna. Det er fremdeles kystflåten som står for de fleste fangstene med vel 26 000 tonn, mens ringnot hadde 12 500 tonn og trålerne vel 8 000 tonn.
Denne uke kom også kvoteenhetene for kystflåten og kvotefaktoren for trålerne. Nå mangler bare faktoren for ringnot.

Makrell
Av makrell ble det meldt inn nesten 12 000 tonn. Av dette kom vel 1 100 tonn fra norske trålere, de resterende nesten 11 000 tonn, fra utenlandske båter som har kontrakt med norske kjøpere.
Fisket foregår på feltene ved St. Kilda.

Nordsjøsild
Også denne uken har det blitt fanget en del nordsjøsild, nesten 4 700 tonn totalt ble meldt inn.
Alle fangstene, med unntak av to lås på til sammen 20 tonn i Rogaland, ble tatt vest av Friggfeltet.
Størrelsen varierer fra 150 g. til 215 g. i snitt og er blitt betalt med kr. 4,04 i auksjonen.
Låsfangstene i Rogaland var av en vesentlig større fisk, med snitt på 320 gram. Både norske og danske kjøpere tok imot fangstene.

Jan Mayen – Island lodde
Årets loddefiske ved Island startet denne uke. Den foreløpige totalkvote der er på vel 27 000 tonn og 30 båter er klarert for deltagelse i fisket.
Til nå er det meldt inn vel 19 000 tonn og 19 båter har tatt sine kvoter. Også på dette feltet har dårlig været vært en hindring enkelte døgn, men for de fleste fartøyene har det gått greit å få tatt sine tildelte kvoter.
Prisnivået ligger på kr. 2,40 i snitt. For tiden pågår det forhandlinger om utvidelse av kvoten, forhåpentligvis blir dette avklart i denne uken.

Vinterlodde Barentshavet
I skrivende stund har ikke Sildelaget informasjon om båter som er gått i Barentshavet for å lete etter lodde.
Det er ikke lagt opp med organisert leting denne vinteren så man er avhengig av at noen vil starte leting nord i havet.
Kvotefaktorene i dette fiske er på henholdsvis 4,73 for ringnot, 3,38 for trål samt maksimalkvoten for kyst er på 370 tonn.


Bergen 24. januar 2011
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt