Første båtene på vei til loddefiske ved Island

Publisert: av Norges Sildesalgslag
6 båter har tatt utseiling og vil være fremme på feltene fredag kveld eller tidlig lørdag. Deler av den islandske flåten har fisket godt i området, men det har vært periodevis dårlig vêr. Det er og meldt forholdsvis dårlig vêr frem til lørdag. En del av den islandske fangsten har frem til nå vært tatt med trål.

Rapportene fra Island sier at lodda er litt mindre enn normalt, men med et godt verdensmarked på fiskeolje så forventes det at flere av fangstene går til mel og olje, sier Kenneth Garvik, salgsleder ved Norges Sildesalgslag.

Årets loddekvote i islandsk sone er på 27 171 tonn. Av de påmeldte fartøyene har de 30 første på uttrekningslisten anledning til å fiske 900 tonn hver. Sildelaget venter at også flere enn de 6 første snart er på vei.

I fjor kom kvoten på 28 431 tonn lodde ved Island overraskende på mange den 29. januar. En del båter lå da allerede i Tromsø med loddenot ombord i påvente av positive meldinger fra letebåtene etter lodde i Barentshavet.

Allerede søndag kveld den 31 januar hadde 32 båter fått utseiling til Island og kvoten vart fort tatt opp fra den 4 til 7 februar 2010.

Årets loddefiske i Barentshavet åpner 20 januar 2011. Det har ikke vært letebåter i aksjon så langt.

Etter overføring av 48 000 tonn lodde fra den russiske kvoten, i byte mot norsk vårgytande sild, er den norske kvoten der på totalt 275 000 tonn for 2011.

Fra Fiskeridirektoratet vært det påpekt at alle båter som skal til Island bør ha tatt ut lisenspapirer og regelverk for fiske i islands sone.

I den sammenheng er det også viktig at norske båter fører manuell fangstdagbok for fiske i denne sonen, sier Garvik

Siste nytt