Forhånds-varsling til norske toll-myndigheter

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag minner om at fra 1. januar 2011 må forsendelser direkte mellom Norge og land utenfor EU forhåndsvarsles elektronisk til norske tollmyndigheter. Kravet til forhåndsvarsling gjelder både ved import til Norge og ved eksport fra Norge. 
Les mer om kravene fra tollmyndighetene på her: 

Siste nytt