Forvaltning av øyepål skal drøftes

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til en drøfting i vår med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og næringen om forvaltningen av øyepål, skriver Fiskebåt.
Departementet skriver i et brev til Havforskningsinstituttet at den voldsomme variasjonen i rådgivningen for øyepål er en utfordring både for forvaltningen og næringen, melder Fiskebåt på sine hjemmesider.


I brevet ber departementet om mer utfyllende kommentarer til rådet fra ICES og om en nærmere beskrivelse av og vurdering av ulike forvaltningsstrategier for øyepål. Departementet viser blant annet til brevet fra Fiskebåtredernes Forbund fra oktober i fjor, der Fiskebåt tok opp saken.

Departementet viser til ICES sin rådgivning fra oktober 2010, der anbefalingen er at det ikke bør åpnes for et fiske i 2011 på grunn av veldig lav rekruttering i 2010. Dette er fulgt opp i reguleringene for 2011, ved at det foreløpig ikke er satt noen kvote og det er et generelt forbud mot direkte fiske etter øyepål.

 

Les hele saken på Fiskebåt her:Siste nytt