Gambler, Siglar og Boanes Hav får delta i sildefiske i Skagerrak

Publisert: av Norges Sildesalgslag
To ringnotfartøy og ett SUK-fartøy er trukket ut til å delta i fisket etter sild i Skagerrak i 2011. Kvotene for inneværende år er på henholdsvis 940 tonn og 60 tonn I alt 73 ringnotfartøy og fem ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) ønsket å delta i fisket etter sild i Skagerrak i 2011, melder Fiskeridirektoratet.

Kvotene er på henholdsvis 940 tonn og 60 tonn, noe som i år vil gi deltakelse for to ringnotfartøy (470 tonn per fartøy) og ett SUK-fartøy.

Fiskeridirektoratet har foretatt loddtrekning om hvem som får delta.

Følgende fartøy er trukket ut til å delta:

Gambler SF-0099-V Ringnot
Siglar H-0035-F Ringnot
Boanes Hav H -0001-AV SUK

Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Dersom et fartøy ikke ønsker å delta, går adgangen til neste fartøy på trekningslisten.

Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Det kan heller ikke meldes utseiling før fartøyet er faktisk utlosset og har not om bord.

Siste frist for å foreta utseiling er satt til 1. juli 2011 kl. 0000.

Kontaktpersoner i Fiskeridirektoratet om denne saken er:


Ingvild Bergan



Ida K. O. Flaageng



Fullstendig trekningsliste application/pdf (62,25 kB)

Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011




Siste nytt