Høyere priser i januar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Gode priser på sild og makrell samt mer makrell levert fra utenlandske fartøyer drar opp omsetningen i begynnelsen på 2011 Sildelaget passerer den første milliarden i omsetning for 2011 med god margin noen dager før januar er over. Gode priser over hele linjen hjelper godt på totalen.

Medberegnet innmeldte fangster ser vi en omsetning på mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner, mot en tilsvarende sum på 0,8 milliarder på samme tid i fjor.

Gode priser på NVG-silda:
Snittprisen på NVG-sild ligger på 4,13 så langt i januar og dette er 84% over snittprisen på samme tid i fjor

Foreløpige fakturerte tall viser at de første 141 000 tonnene tatt  i år har en verdi på  584 millioner mens de 277 000 tonnene tatt i fjor til samme tid ble omsatt for 616 millioner.

Så å si all NVG-sild har så langt i år vært levert til konsum. I januar i fjor ble  33 000 tonn av totalen levert til mel/olje.

Snittprisen på nordsjøsild har i år ligget på NOK 4,12. Så langt  er det tatt 9 000 tonn. Tilsvarende tall i fjor var i underkant av  3 000 tonn , der snittprisen lå på NOK 2,98.

Mer makrell fra utlandet:
Det har og vært levert nesten 45 000 tonn med makrell så langt i år der utenlandske fartøy står for over 41 000 tonn. Også her har prisen i snitt ligget NOK1,50 over fjorårets snitt på NOK 7,48.

Det har også vært fangstet 1 600 tonn med hestmakrell i år, mot bare knappe 300 tonn i januar 2010.

Loddefiske tidlig i gang
Nesten 26 000 tonn med lodde fra Island drar også opp totalen nå i januar. I fjor kom verken loddefiske ved Island eller  i Barentshavet i gang før ut i februar. I år har også prisen ligget med en snittpris så langt på NOK 2,32.

10 000 tonn med havbrisling til over NOK 2,22 i snitt bidrar også med på totalsummen.

Siste nytt