Kan sild erstatte sardin i Brasil?

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Sardiner utgjør 10 % av konsummarkedet for fisk i Brasil. Kan norsk sild erstatte sardiner når det er mangel på de i det brasilianske markedet? Nofima har i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), sett nærmere på mulighetene for norsk sild i Brasil. Hensikten med arbeidet har vært å framskaffe kunnskap om sentrale forhold i det brasilianske markedet, slik at norske bedrifter kan basere sine strategiske valg og handlinger på et bredere grunnlag, skriver FHF.

Sardiner er svært populært i Brasil. Markedet utgjør omkring 10 prosent av det totale sjømatmarkedet i Brasil. Mange av de viktigste sardinene ble imidlertid overbeskattet i perioder på 1980- og 1990-tallet. Det ble derfor innført perioder med stans i fisket for å bevare og utvikle de viktigste bestandene.

Samtaler med norske og brasilianske aktører antyder at norsk sild kan være et substitutt for brasilianske sardiner. Et sentralt spørsmål blir hvorvidt en skal selge sild i perioder med liten tilgang på lokale sardiner eller hele året?

Uavhengig av hvilken strategi norske eksportører velger, vil en møte en rekke utfordringer i det brasilianske markedet. Brasil har et svært høyt tollnivå som de bruker aktivt for å beskytte lokal industri og forbruker. Tollsatsen på sild og sardiner er på 10 prosent.

Norsk sild har mange av de samme egenskapene som brasilianske sardiner, men få brasilianske forbrukere kjenner til sild (arenque). Flere norske bedrifter benevner derfor sild som norske sardiner – sild (sardinha noruega - arenque).

Det anbefales at alle norske bedrifter bruker denne benevningen. En samlet norsk næring kan også vurdere hvorvidt en skal forsøke å få godkjent ”sardinha noruega” som offisielt navn på norsk sild i Brasil.

En av de store fortrinnene for silda er innholdet av Omega-3 siden mange brasilianere er opptatt av helse og sunnhet, skriver FHF.

Les hele saken med rapporten her:

Siste nytt