Konsept-valutgreiing Stad skipstunnel

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeri- og kystdepartementet har motteke Kystverket si utgreiing av dei ulike alternativa for ein skipstunnel gjennom Stad. Denne utgreiinga skal no gjennom ei ekstern kvalitetssikring (KS1). Dette vil danne grunnlag for regjeringa si avgjerd om korleis spørsmålet om Stad skipstunnel skal handterast vidare, skriver Fiskeri- og kystdepartementet

Dei eksterne konsulentane vil no vurdere når kvalitetssikringa kan vere ferdig. Arbeidet er i rute i høve til det som er sagt i Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

Konseptvalutgreiinga kan lastast ned her (pdf-format)

Siste nytt