Kunngjøring av nye avgiftssatser

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag informerer om endring av avgiftssatser på avregninger for 2011. Produktavgift:
Stortinget har bestemt at avgiftssatsen for produktavgift skal være 2,9 % f.o.m. 1/1-2011.

Eksportavgift:
Ifølge Toll- og Avgiftsdirektoratet skal eksportavgiften på fisk og fiskevarer være 1,05 % for pelagisk fisk (fersk) til konsum og 0,3 % for pelagisk fisk (fersk) til mel og olje. Dette vil gjelde avregning for fangster landet direkte fra norske fartøy til utenlandsk kjøper.

Siste nytt