Loddtrekningen for kolmulefiske i 2011 er gjennomført

Publisert: av Norges Sildesalgslag
9 fartøy tildeles fartøykvoter på 698 tonn hver innenfor gruppekvoten for 2011 på 6 289 tonn. Fiskeridirektoratet har trukket følgende båter:
RESULTAT TREKNING FARTØY NAVN REGM RKAL FARTØY IDNR STATUS RETTIGHET KVOTEFAKTOR FARTØYKVOTE (tonn)  

1 H. ØSTERVOLD H 0088AV LMBX 2003021026 AKTIV 1 698  

2 GERDA MARIE H 0032AV LAUP 1989003120 AKTIV 1 698  

3 STOREKNUT H 0380AV LMDO 2003019866 AKTIV 1 698  

4 KINGS CROSS M 0020HØ LHFK 1994003806 AKTIV 1 698  

5 TORBAS SF0099V LLBT 2000013318 AKTIV 1 698  

6 HARDHAUS H 0120AV LMBN 2003020565 AKTIV 1 698  

7 VESTVIKING H 0012AV JXAM 1986002987 AKTIV 1 698  

8 NORDERVON H 0181AV LJGD 1998010765 AKTIV 1 698  

9 VENDLA H 0040AV LJTP 1999003171 AKTIV 1 698  

Kilde: Fiskeridirektoratets Fartøyregister per 20. januar 2011.

 

 

Komplett liste blir lagt på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

For å sikre at hele gruppekvoten blir tatt kan Fiskeridirektoratet fastsatte en utseilingsfrist. Dersom et fartøy ikke ønsker å benytte adgangen til å delta rykker neste fartøy på listen opp, og fartøyet som avstår fra deltakelse rykker nederst på listen.

Dersom endringer på listen over fartøy som får delta medfører en utdelingen av kvoter som er større enn gruppekvoten vil det fartøy som kommer inn på listen kun få en fartøykvote tilsvarende det fartøy som går ut av listen.

Fartøy som er trukket ut og som deltar i fisket etter kolmule i 2011 vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012. Dersom kvotens størrelse tilsier loddtrekning for deltakelse i 2012 vil det gjennomføres en ny loddtrekning.  

Siste nytt