Minimumskrav ved henvendelser om seismikk

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag har mottatt en henvendelse fra Fiskeridirektoratet om hva som minimum kreves for at de skal kunne gå videre med en henvendelse fra fiskerne om seismisk aktivitet som kan være i konflikt med fiskeri. Fiskeridirektoratet uttaler at det "som et minimum ved henvendelse til Fiskeridirektoratet må fartøy(er) som påfører ulempen være identifisert og / eller navn på dem en er blitt kontaktet av foreligge. Dersom ikke et slikt minimumsgrunnlag foreligger er det en reell fare for at feil operatør kan bli skadelidt i oppfølging av saken og det vil ingen parter være tjent med."

Det er både enklere, og ikke minst raskere, å få brakt fiskernes informasjon videre til rette instanser når det foreligger navn på fartøy og posisjon.

Norges Fiskarlag ber alle ta hensyn til dette, slik at det blir et bedre grunnlag for å følge opp rapporter.

Les hele brevet og vedlegget her:

Siste nytt