Norway Pelagic legger ned i Bergen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norway Pelagic avslutter produksjon i Bergen (NP Bergen) og erstatter kapasitet igjennom strategiske investeringer. I Måløy kommer det nytt fryselager med kapasitet på ca 20 000 tonn, heter det i en pressemelding. Norway Pelagic avslutter produksjon i Bergen (NP Bergen) og erstatter kapasitet igjennom strategiske investeringer. Selskapets lagerkapasitet vil utvides ved at det bygges et nytt fryselager i Måløy med en kapasitet på ca 20.000 tonn. Produksjonskapasiteten vil også økes ved investeringer og effektivisering på andre Norway Pelagic-anlegg.

"Færre og mer kostnadseffektive anlegg er en nødvendig utvikling i næringen for å få fortsatt lønnsom drift. De ekstremt høye sildekvotene de siste årene har gjort at konsolideringen i næringen har tatt lengre tid en først antatt, men nå ser vi for oss en videre strukturering, og høyere verdiskapning av hvert kilo fisk som leveres i Norge." sier adm.dir Gunnar Domstein i en kommentar.

Norway Pelagic har besluttet ikke å benytte seg av opsjon til å forlenge leieavtale med GC Rieber Eiendom AS vedrørende leie av produksjonsfasilitetene til NP Bergen. Avtalen utløper 30.06.2011.

NP Bergen produserte ca 25.000 tonn råstoff i 2010, derav hovedsakelig sild og makrell, men også hestemakrell, lodde og brisling. Anlegget har hatt en daglig produksjonskapasitet på ca 350 tonn og en fryselagerkapasitet på ca 9.500 tonn.

 

Les hele pressemeldingen her:

Siste nytt