Omsetnings-rekorden i Sildelaget rundt 6,8 milliarder for 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag

De siste tallene fra sjølprodusentene tikker fremdeles inn før det endelige tallet er klart, men omsetningen for 2010 blir over en milliard høyere enn i 2009.

-Resultatene har årsak i flere forhold, blant annet et godt sildefiske og et godt høstfiske på makrell inkludert fiske på de nesten 70 000 tonnene med makrell som vi ikke fikk fisket i EU-sonen i 2009, sa Johannes Nakken, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag da tidligere rekorden fra 2002 på NOK 6,346 milliarder ble passert i slutten av november i år


Salgsdirektør Knut Torgnes er også fornøyd med året totalt sett, selv om det til tider har vært store variasjoner i prisene. Han påpeker også at resultatet i stor grad er påvirket av at rundt 70 000 tonn makrell som ikke ble fisket i EU-sonen i 2009 ble fisket i tillegg til den ordinære makrellkvoten i 2010.

2010 så en nedgang i fangstmengde på NVG-sild, kolmule og hestmakrell, men en hadde en økning på lodde, tobis, øyenpål og havbrisling på til sammen ca 130 000 tonn.

Siste nytt