Pelagisk eksport for 8,2 milliarder i 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Pelagisk eksport passerte 8 milliarder i 2010 - inklusiv eksport til mel&olje. Konsum sto for 7,3 milliarder og makrell hadde en markant oppgang til 3 milliarder alene. Sild gikk noe tilbake, men sto likevel for 3,7 milliarder kroner i 2010. Loddeeksporten nådde 486 millioner og hadde en tilbakegang på 15 % sammenlignet med 2009. Flere tall finnes på linken til Eksportutvalget for fisk som idag tirsdag 4. januar har holdt pressekonferanse.

Siste nytt