Rolig oppstart på nyåret.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
I de pelagiske fiskerier har vi hatt en uvanlig rolig oppstart så langt med kun 2 sildefangster i fangstjournalen. Kun en håndfull kystbåter har så langt sett kursen for sildefeltene. Korsnesfisk 180 tonn og Segla 320 tonn er de eneste innmeldt så langt. Disse fangstene er fanget tett oppunder land på nordsida av Senja. Fra feltet på rundt N 71 vet vi om færøyske båter som har fanget større sild. 

Fra sørlige deler av Nordsjøen så har 15 båter tatt utseiling på havbrisling. Foreløpig rapporteres det om små registreringer og lite fiskeriaktivitet.

På nordsjøsilda så har et par båter satt kursen for sildefeltet. Så langt vet vi at båter er i arbeid i EU sonen.

Fra makrellfeltet i vest så rapporteres det at flåten kurser på sørvesten på leiting etter rette makrellstørrelsen.

 

Siste nytt