Russerne fisker lodde

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fisket foregår mellom 71.10 -71.50 N, og mellom 43.20 og 44.00 Ø. Syv fartøy er i aktivitet med trål, melder Fiskebåt.  RUSSISK FISKERIAKTIVITET ETTER LODDE  De siste opplysningene  om det russisk loddefiske er følgende

  7 fartøy i aktivitet (trål)

Fisket foregår mellom 71.10 -71.50 N, og mellom 43.20 og 44.00 Ø

De beste har en døgnproduksjon på opp mot 230 tonn

Lodda oppgis å ligge omkring 45 stk. pr. kg.

  Fiskebåt har fortsatt ikke noe nytt om lisensene. 

Dette følges opp samt spørsmålet om bruk av observatører øst for 32, heter det fra forbundet

Siste nytt